Jadwal Dokter

Input Pencarian
List Dokter
dr. Tri Andika Agustiant , SpTHT
THT

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Rabu
 • 18:00:00 - 20:00:00
Jumat
 • 17:00:00 - 19:00:00
Sabtu
 • 10:00:00 - 12:00:00
dr. Wawan Irwansyah , SpAn
Anestesi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 06:00:00 - 21:00:00
Selasa
 • 06:00:00 - 21:00:00
Rabu
 • 06:00:00 - 21:00:00
Kamis
 • 06:00:00 - 21:00:00
Jumat
 • 06:00:00 - 21:00:00
dr. Yani Damayanti , SpKFR
Rehabilitasi Medik

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Kamis
 • 15:30:00 - 17:30:00
Sabtu
 • 11:00:00 - 13:00:00
dr. Yanti Susianti , SpA (K)
Anak

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Selasa
 • 16:00:00 - 18:00:00
Jumat
 • 16:00:00 - 18:00:00
dr. Yendri Januardi,dr. SpB(K)Onkologi
Bedah Umum

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 19:00:00 - 21:00:00
Rabu
 • 19:00:00 - 21:00:00
Kamis
 • 19:00:00 - 21:00:00
drg. Yusmaini Maizir , SpOrthodontie
Gigi Kawat (Orthodontie)

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Jumat
 • 19:30:00 - 21:00:00
Sabtu
 • 19:30:00 - 21:00:00
drg. Zuhana Fitri Harahap , SpKG
Perawatan Syaraf Gigi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Selasa
 • 13:00:00 - 15:00:00
Jumat
 • 13:00:00 - 15:00:00
Coming Soon
Ok