Jadwal Dokter

Input Pencarian
List Dokter
dr. Linda Kurniaty Wijaya , SpPD
Penyakit Dalam

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 15:00:00 - 18:00:00
Selasa
 • 10:00:00 - 13:00:00
 • 10:00:00 - 13:00:00
Rabu
 • 10:00:00 - 13:00:00
 • 10:00:00 - 13:00:00
Kamis
 • 10:00:00 - 13:00:00
 • 10:00:00 - 13:00:00
Jumat
 • 10:00:00 - 13:00:00
 • 10:00:00 - 13:00:00
Sabtu
 • 10:00:00 - 13:00:00
 • 10:00:00 - 13:00:00
dr. Mardlatillah,dr.SpJP-FIHA
Jantung

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 08:00:00 - 16:00:00
Rabu
 • 08:00:00 - 16:00:00
Kamis
 • 08:00:00 - 16:00:00
Jumat
 • 08:00:00 - 16:00:00
Sabtu
 • 08:00:00 - 12:00:00
DR.dr. Maria Regina Rachmawati , SpKFR
Rehabilitasi Medik

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Selasa
 • 17:00:00 - 19:00:00
Rabu
 • 15:00:00 - 17:00:00
Sabtu
 • 08:00:00 - 10:00:00
drg. Mayanthi Shatrina
Gigi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 16:00:00 - 18:00:00
Rabu
 • 16:00:00 - 19:00:00
Jumat
 • 16:00:00 - 19:00:00
Sabtu
 • 16:00:00 - 19:00:00
dr. Meriana Rasyid , Sp.M
Mata

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 10:00:00 - 12:00:00
Rabu
 • 18:00:00 - 20:00:00
Jumat
 • 17:00:00 - 19:00:00
Sabtu
 • 10:00:00 - 12:00:00
dr. Minerva Riani Kadir,dr.SpA.MKes
Anak

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 08:00:00 - 12:00:00
Rabu
 • 08:00:00 - 12:00:00
Kamis
 • 08:00:00 - 12:00:00
Sabtu
 • 08:00:00 - 12:00:00
dr. Moch. Nagieb,SpOT (K)
Ortopedi Lutut & Sendi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 15:00:00 - 16:00:00
Rabu
 • 15:00:00 - 16:00:00
Jumat
 • 15:00:00 - 16:00:00
dr. Muh. Thamrin Pahar , Sp.RAD
Radiologi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 09:00:00 - 11:00:00
Selasa
 • 09:00:00 - 11:00:00
Kamis
 • 09:00:00 - 11:00:00
Sabtu
 • 08:30:00 - 10:30:00
dr. Nadia Octarya , SpOG
Kebidanan

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 09:00:00 - 12:00:00
Rabu
 • 09:00:00 - 12:00:00
Kamis
 • 17:00:00 - 19:00:00
Sabtu
 • 09:00:00 - 12:00:00
dr. Nizam Erhamza , SpP
Paru

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 15:00:00 - 16:30:00
Selasa
 • 09:00:00 - 11:30:00
Rabu
 • 15:00:00 - 16:30:00
Kamis
 • 09:00:00 - 11:30:00
Jumat
 • 09:00:00 - 11:30:00
Coming Soon
Ok