Layanan Online Sari Asih Rapid Test, SWAB, Konsultasi Online
Layanan Online Sari Asih Rapid Test, SWAB, Konsultasi Online

Jadwal Dokter.

Input Pencarian
List Dokter
drg. Hafina Sari
Gigi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 10:00:00 - 13:00:00
Jumat
 • 17:00:00 - 20:00:00
Sabtu
 • 10:00:00 - 13:00:00
dr. Hamid Audah , SpB - KBD
Bedah Digestif

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 16:00:00 - 18:00:00
 • 10:00:00 - 14:00:00
Selasa
 • 09:00:00 - 11:00:00
Rabu
 • 10:00:00 - 14:00:00
Kamis
 • 16:00:00 - 18:00:00
 • 10:00:00 - 14:00:00
Jumat
 • 10:00:00 - 13:00:00
Sabtu
 • 10:00:00 - 12:00:00
dr. Harum Johan , SpBS
Bedah Saraf

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Sabtu
 • 16:00:00 - 18:00:00
dr. Heri Setiawan , Sp.OT
Ortopedi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Selasa
 • 12:00:00 - 14:00:00
Kamis
 • 12:00:00 - 14:00:00
dr. Hermawan , M.Sc. Sp.PD
Penyakit Dalam

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 19:30:00 - 20:30:00
Selasa
 • 19:30:00 - 20:30:00
Kamis
 • 19:30:00 - 20:30:00
dr. Ilham Priharto , Sp.THT-KL
THT

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 16:00:00 - 18:00:00
Selasa
 • 17:00:00 - 19:00:00
Rabu
 • 16:00:00 - 18:00:00
Kamis
 • 16:00:00 - 18:00:00
Jumat
 • 17:00:00 - 19:00:00
Sabtu
 • 16:00:00 - 18:00:00
Psikolog. Irgahayu Madhina , M.Psi, Psikolog
Psikolog Klinis

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Kamis
 • 09:00:00 - 12:00:00
Cuti / Tidak Praktek
Jumat
 • 09:00:00 - 12:00:00
dr.. Kelvin Mandela , SpM
Mata

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Kamis
 • 08:00:00 - 11:00:00
Jumat
 • 09:00:00 - 11:00:00
Sabtu
 • 09:00:00 - 11:00:00
dr.. Kharisma Yuliasis Widiasri , M.Sc, Sp. DV
Kulit & Kelamin

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 09:00:00 - 12:00:00
Rabu
 • 09:00:00 - 12:00:00
Jumat
 • 09:00:00 - 13:00:00
drg. Kiki Ittifakiyah
Gigi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Serang

Hari
Jam Praktek
Selasa
 • 10:00:00 - 13:00:00
Rabu
 • 10:00:00 - 13:00:00
Kamis
 • 10:00:00 - 13:00:00
Jumat
 • 10:00:00 - 13:00:00
Konsultasikan Dengan Dokter
Coming Soon
Ok