Jadwal Dokter

Input Pencarian
List Dokter
dr. Bimo Aryo Tejo,dr.SpKK
Kulit & Kelamin

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 17:00:00 - 19:00:00
Selasa
 • 18:00:00 - 20:00:00
Rabu
 • 17:00:00 - 19:00:00
Kamis
 • 17:00:00 - 19:00:00
Jumat
 • 17:00:00 - 19:00:00
Sabtu
 • 17:00:00 - 19:00:00
dr. Debby Septiana , SpTHT
THT

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Selasa
 • 09:00:00 - 13:00:00
Kamis
 • 09:00:00 - 13:00:00
dr. Diah Ekawati , SpM
Mata

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 17:00:00 - 19:00:00
Selasa
 • 13:00:00 - 15:00:00
Rabu
 • 11:00:00 - 13:00:00
Kamis
 • 09:00:00 - 11:00:00
Sabtu
 • 13:00:00 - 15:00:00
dr. Djaya Perdana , SpB
Bedah Umum

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 09:00:00 - 12:00:00
 • 17:00:00 - 19:00:00
Rabu
 • 09:00:00 - 12:00:00
Kamis
 • 09:00:00 - 12:00:00
Jumat
 • 09:00:00 - 11:00:00
 • 17:00:00 - 19:00:00
Sabtu
 • 09:00:00 - 12:00:00
drg. Dwi Ariawan , MARS.SPBM
Bedah Mulut

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Selasa
 • 17:00:00 - 20:00:00
Kamis
 • 19:30:00 - 21:00:00
dr. Fadhil Pratama Apriansyah, SpJP
Jantung

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Rabu
 • 15:00:00 - 19:00:00
Jumat
 • 13:00:00 - 16:00:00
Sabtu
 • 10:00:00 - 13:00:00
drg. Felisia Andriani , SpKG
Perawatan Syaraf Gigi

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 12:30:00 - 14:30:00
Rabu
 • 12:30:00 - 14:30:00
Dr. Fereza Amelia, , SpA (K)
Anak

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Rabu
 • 08:00:00 - 12:00:00
Jumat
 • 08:00:00 - 12:00:00
dr. Feri Ikhwan Nasution,dr.SpKJ
Psikiatri

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Senin
 • 18:30:00 - 20:00:00
Selasa
 • 16:00:00 - 18:00:00
Rabu
 • 18:30:00 - 20:00:00
Kamis
 • 16:00:00 - 18:00:00
Jumat
 • 16:00:00 - 18:00:00
dr. Hamid Audah , SpB - KBD
Bedah Digestif

Jadwal Praktek RS Sari Asih Ciputat

Hari
Jam Praktek
Selasa
 • 13:00:00 - 14:00:00
Coming Soon
Ok